Technická správa

Zajištění komplexní péče o technický stav objektu. Odborný přístup a odpovídající technické zázemí zvýší životnost budovy a hodnotu majetku klienta.

V rámci technické správy zajišťujeme non-stop havarijní servis.

 • revizní činnost dle předpisů, revize a odborné prohlídky
 • obsluhy vyhrazených zařízení (kotelny, výtahy atd.)
 • denní údržba objektů
 • vedení nemovitosti, pasportizace každého objektu
 • vedení jednotlivých provozů dle provozního rozpočtu
 • sledování záručních lhůt
 • přebírky a přejímky objektů a technologií v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s nájemními smlouvami, včetně závěrečných protokolů
 • uvedení do provozu
 • vyřazení z provozu
 • poruchová a havarijní služba
 • pohotovost 24/7/365
 • zajištění činnosti energetika
 • optimalizace nákladů
 • vedení provozní dokumentace
 • vypracování pasportu nemovitosti a nastavení plánu údržby
 • audit výkonu činnosti správy nemovitosti
 • konzultace, audity, pasportizace objektů
 • modernizace/sanace - dodávky na klíč
 • přestavby nebytových prostor, úprava vnitřních dispozic dle požadavku včetně
 • zajištění zákonných podmínek
 • odpadové hospodářství
 • koordinace s dodavateli
 • reporting


ADMINISTRATIVNÍ SPRÁVA OBJEKTU

Zajištění veškerých služeb spojených s administrativní správou objektu, zastoupení klienta v jednání vůči třetím stranám, vedení administrativy objektu, příprava provozních řádů, ekonomické služby a další.

 • vyúčtování servisních poplatků
 • poradenství při převzetí / předání nebytových prostor
 • poradenství při uzavírání - vyjednávání nájemních smluv/konzultace nájemních smluv
 • poradenství pro nastavení vedení agendy nájemců, komunikace s nájemci
 • poradenství pro nastavení kompletní vedení agendy objektů, včetně reklamací, záruk, pojistných událostí, pravidelné údržby, revizí a odborných prohlídek
 • zajištění služby domovníka
 • úklidové služby
  - denní
  - jednorázové (skleněné plochy, prostory se zvláštním režimem)
  - fasády (plošiny nebo horolezeckou technikou)
  - letní úklidy/údržba venkovních ploch
  - po ukončení stavební činnosti
 • zajištění bezpečnostních služeb
 • zimní údržba
 • kopírovací a tiskové služby
 • péče o zeleň venkovní i vnitřní
 • provoz parkovacích ploch
 • stěhovací služby
 • zajištění služeb kantýny/catering
 • zajištění služeb recepce, služby telefonní ústředny
 • poštovní a zasilatelské služby
 • další služby dle požadavku nájemců nebo vyplývající z charakteru budov