Finanční správa


Obsahuje:

 • konzultace nemovitostí a příprava dlouhodobých plánů údržby objektů a venkovních ploch
 • pravidelný finanční a technický reporting
 • pravidelná komunikace s majitelem objektu
 • vyúčtování vedlejších nákladů
 • správa nájemců, pravidelná komunikace s nájemci dle předem dohodnutého rozsahu vedení agendy dlužníků dle dodané, nebo aktuální interní směrnice aktivní
 • obhájení výsledků vyúčtování s nájemci
 • příprava rozpočtů – náklady
 • příprava rozpočtů – příjmy
 • roční a pololetní porovnání skutečných nákladů s rozpočtem včetně návrhů potřebných nápravných řešení účetnictví nemovitosti
 • pravidelná kontrola nákladů
 • komunikace a spolupráce s právními zástupci majitele objektu
 • jednání s úřady státní správy a jinými orgány dle poskytnuté plné moci
 • návrhy na investice
 • vypracování provozních rozpočtů
 • konzultace a audity provozních rozpočtů
 • audit / redukce / optimalizace provozních nákladů